Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH

TANGENTINSTRUMENT

STRÅKAR

BLÅSARE

KNÄPPINSTRUMENT

SLAGVERK

ENSEMBLE

ORKESTER

KONSERTER

ELEKTROAKUSTISK MUSIK

RÖST

KÖR

Blandad kör a cappella

Blandad kör med ackompanjemang


Manskör a cappella

MUSIKDRAMATIK