Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH

TANGENTINSTRUMENT

STRÅKAR

BLÅSARE

KNÄPPINSTRUMENT

SLAGVERK

ENSEMBLE

ORKESTER

KONSERTER

Oboekonsert

ELEKTROAKUSTISK MUSIK

RÖST

KÖR

MUSIKDRAMATIK