Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH

TANGENTINSTRUMENT

STRÅKAR

BLÅSARE

KNÄPPINSTRUMENT

SLAGVERK

ENSEMBLE

6 instrument

Blåskvintett

Brassoktett

Brassextett

Brasskvintett
Knäppinstrument och blåsinstrument

Piano och 2 blåsare

Piano och 2 instrument

Stråkkvartett

ORKESTER

KONSERTER

ELEKTROAKUSTISK MUSIK

RÖST

KÖR

MUSIKDRAMATIK