Tomas Friberg

composer

HOME
INFO
UNIVERSE
WORKS
MOBILE
PÅ SVENSKA
Recently added
1.A war elegy
2.Conversations with Crusell
3.Der brænder et lys i natten
4.Scherzo
5.Karyōbinga
6.Anapestic music
7.The Voice of Akiko Yosano - for Shō and Narration
8.Uguisu variations
9.Saxophone quartet no 3
10.Efter sista vätebomben
11.Marias väntan
12.In limbo
13.Three nocturnal songs
14.Sententiae
15.And I for sorrow sung
 
 Title: Five Söderbergsongs for baryton and piano
 Year: 2019
 Duration: 13 min.
 Setting: Baryton and piano
 Author: Hjalmar Söderberg
 Comments: The music also contains chord names
 Comments: 1. Långfredag 2. Det mörknar över vägen 3. Ensam 4. Världsstyrelsen 5 Mätt av lust och matt av plåga. Text in Swedish.
 First performance: First performed 11:e November 2021. Magnus Billström (baritone) & Michael Kongstad (piano). Thielska Galleriet, Stockholm
 Download mp3: Five Söderbergsongs (mp3)
 Download score: Five Söderbergsongs (pdf)
 Dedicated to: Magnus Billström
Comment by Magnus (16. 06. 2022 21:08:29)
Fem Söderbergsånger

Sångerna uruppfördes på Thielska Galleriet den 11 november 2021. Det vet jag för jag var där. Och sjöng!

Make a comment

På Svenska