Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH

TANGENTINSTRUMENT

STRÅKAR

BLÅSARE

2 klarinettinstrument

4 klarinetter

4 trumpeter

8 flöjter

Flöjt

Horn

Klarinett

Klarinett och piano

Oboe och piano

Oboe och orgel

Saxofon

Saxofonkvartett

Saxofonorkester

Särskilda blåsinstrument

Trombon

Trombon och piano

Trombonkvartett

Trumpet

KNÄPPINSTRUMENT

SLAGVERK

ENSEMBLE

ORKESTER

KONSERTER

ELEKTROAKUSTISK MUSIK

RÖST

KÖR

MUSIKDRAMATIK