Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Sententiae - för brassoktett och slagverk
 År: 2020
 Durata: 8.30
 Besättning: 2 trp, 2 hn, 2 trb, Euph, Tu and 5 slagverkare
 Kommentar: Två latinska citat: Nemo saltat sobrius - ett lätt berusat scherzo och Tempus fugit - en intensiv och rungande final.
 Uruppförande: Ej framförd
 MP3: Sententiae - för brassoktett och slagverk (MP3)
 Partitur: Sententiae - för brassoktett och slagverk (PDF)

Skriv en kommentar
IN ENGLISH