Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: And I for sorrow sung
 Undertitel: - för viola solo
 År: 2020
 Durata: 7 min.
 Besättning: viola
 Kommentar: Shakespeare - King Lear, Akt 1, Scen 4
 Uruppförande: 13/11 2020, Västerås konserthus, Cecilia Gelland, viola
 MP3: And I for sorrow sung (MP3)
 Partitur: And I for sorrow sung (PDF)

Skriv en kommentar
IN ENGLISH