Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Fem Söderbergsånger för baryton och piano
 År: 2019
 Durata: 13 min.
 Besättning: Baryton och piano
 Författare: Hjalmar Söderberg
 Kommentar: Innehåller även ackordanalys
 Kommentar: 1. Långfredag 2. Det mörknar över vägen 3. Ensam 4. Världsstyrelsen 5 Mätt av lust och matt av plåga
 Uruppförande: Uruppförda 11:e November 2021. Magnus Billström (baryton) & Michael Kongstad (piano). Thielska Galleriet, Stockholm
 MP3: Fem Söderbergsånger (mp3)
 Partitur: Fem Söderbergsånger (pdf)
 Tillägnad: Tillägnade Magnus Billström
Kommentar av Magnus (16. 06. 2022 21:08:29)
Fem Söderbergsånger

Sångerna uruppfördes på Thielska Galleriet den 11 november 2021. Det vet jag för jag var där. Och sjöng!
Skriv en kommentar
IN ENGLISH