Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: På ändlösvägars färd
 År: 1989-1990
 Durata: 10,30
 Besättning: för kvartstonsstämd harpa
hrp
 Kommentar: Här är ett annat av mina stycken som med sannolikhet aldrig kommer att uppföras. De praktiska implikationerna av att använda en kvartstonsstämd harpa gör att det blir synnerligen svåruppfört. Men det är tekniskt ett ganska lättspelat stycke.
 Uruppförande: Ej uppförd
 Partitur: Notexempel (pdf)
Navigera: VERK >> KNÄPPINSTRUMENT >> Harpa
Skriv en kommentar
IN ENGLISH