Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Agnus Dei
 År: 1984/2004
 Durata: 7
 Besättning: för Blandad kör a cappella
Sopran Alt Tenor Bas
SATB
 Kommentar: En sats ur ett gammalt ungdomsverk (en Missa Brevis) som kunde överleva med lite revideringar. Det är fortfarande dock extremt svårsjunget.
 Uruppförande: Ej uruppförd
 MP3: Agnus Dei (mp3)
 Partitur: Agnus Dei (pdf)
Navigera: VERK >> KÖR >> Blandad kör a cappella
Skriv en kommentar
IN ENGLISH