Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Två manskörsparodier
 Undertitel: I Vårsång (hommage à Stagnelius) II Fosterländsk sång
 År: 1982/83
 Durata: 5
 Besättning: manskör a cappella
 Författare: Tomas Friberg
 Kommentar: Jag har en extrem hatkärlek till manskörer och manskörmusik. Och den är lika extrem åt båda hållen. Jag hatar den innerligt när den är pompös, innehållslös och torftig. Och jag älskar den lika mycket när den är innerlig, äkta och uttrycksfull.

Dessa parodier skrevs under den tiden jag sjöng i manskör och kan beskrivas som pompösa, innehållslösa, torftiga med dålig sats (och denna gång helt medvetet) samt mycket roliga (om man hatälskar manskörsmusik förstås och har humor)
 MP3: 2 Fosterländsk sång
 MP3: 1 Vårsång (hommage à Stagnelius)
 Partitur: Två manskörsparodier (pdf)
Navigera: VERK >> KÖR >> Manskör a cappella
Skriv en kommentar
IN ENGLISH