Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: For hes a jolly good fellow
 Undertitel: för onykter oboeist och lätt påverkad pianist
 År: 2007
 Durata: 1
 Besättning: för Oboe och piano
ob, pno
 Kommentar: Ein musikalisches spass komponerad till min gamle kompositionslärare Eberhard Eysers 75-årsdag
 Uruppförande: Ej uruppförd
 MP3: For hes a jolly good fellow (mp3) (1 Mb)
 Partitur: For hes a jolly good fellow (pdf)
 Tillägnad: Till EBErHArD EissEr
Navigera: VERK >> BLÅSARE >> Oboe och piano
Skriv en kommentar
IN ENGLISH