Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Variazioni su nulla
 År: 1985
 Durata: 3
 Besättning: för Sopran, Alt och Vibrafon
Sop, Alt, Vib
 Författare: Giuseppe Ungaretti (1888-1979)
Wikipedia
 Kommentar: Min mamma hade en samling italienska dikter i sin bokhylla. Dikterna var både på svenska och italienska och jag fastnade för Ungarettis dikt som betyder Variationer över ingenting.
 Uruppförande: Ej uppförd
Navigera: VERK >> RÖST >> 2 röster och slagverk
Skriv en kommentar
IN ENGLISH