Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Tre Boyesånger
 År: 1989
 Durata: 8,30
 Besättning: för Mezzosopran och piano
Mz, pf
 Text: 1. Drömsyn ; 2. Till havet ; 3. Måste det vara jag?
 Författare: Karin Boye (1900-1941)
Wikipedia
 Kommentar: Jag har ett hat/hat-förhållande till pianot som instrument. Det känns som om jag aldrig får till det och det är därför jag har skrivit så mycket för röst och andra instrument(än det förhatliga pianot). Här har jag i alla fall gjort ett försök och det har blivit väldigt opianistiskt.
 Uruppförande: Ej uppförd
Navigera: VERK >> RÖST >> Röst och piano
Skriv en kommentar
IN ENGLISH