Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Musik för stråkar
 Annan titel: The word without a word
 År: 1993
 Durata: 10
 Besättning: för Stråkorkester
 Kommentar: Den kom ett förslag från Svensk musik att skriva musik för amatör-stråkorkester och detta blev resultatet.
 Uruppförande: Ej uppförd
Navigera: VERK >> ORKESTER >> Stråkorkester
Skriv en kommentar
IN ENGLISH