Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Polska för sex slagverkare
 Undertitel: - a young persons guide to percussion
 År: 1990-1991
 Durata: 6
 Besättning: för sex slagverkare
 Kommentar: Återigen ett stycke som lider av sina praktiska implikationer. På musikhögskolan hade vi ett samarbete med Kroumata där vi i klassen skulle komponera slagverksmusik för barn. Jag tänkte mig en "young persons guide to percussion" och skrev variationer över en folkvisa för trä, metall och skinn.

Problemet blev att antalet använda instrument blev ofantligt och att bara rigga upp allt skulle ta väldigt lång tid. Jag föreslog att det skulle vara ett lämpligt extranummer men en av medlemmarna i Kroumata sa: "Då får vi säga åt publiken att de får komma tillbaka om en timme".
 Uruppförande: Ej uppförd - genomspelad av Kroumata på en workshop
 Partitur: Notexempel (pdf)
Navigera: VERK >> SLAGVERK >> Slagverk
Skriv en kommentar
IN ENGLISH