Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Längs ett oavslutat ögonblick
 År: 1989
 Durata: 8
 Besättning: för Saxofonkvartett
Sop, Alt, Ten, Bar
Sopran saxofon, Alt saxofon, Tenor saxofon, Baryton saxofon
 Kommentar: Slutet av åttiotalet innehöll en längre persiod av sökande och experimenterande med stilar. Saxofonkvaretten drev experimenterandet till sin spets.

Efter genomspelandet kom en kollega fram och sa mycket artigt att han hatade stycket av hela sitt hjärta. Det verkar vara en åsikt som delas av många - dock icke av mig.
 Uruppförande: Bara genomspelad på en workshop med Stockholms saxofonkvartett
Navigera: VERK >> BLÅSARE >> Saxofonkvartett
Skriv en kommentar
IN ENGLISH