Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Stråkkvartett nr 1
 Annan titel: String quartet : from Equilibrium Part one
 År: 1991-1992
 Durata: 18
 Besättning: för Stråkkvartett
Vl 1, Vl 2, Vla, Vlc
Violin 1, Violin 2, Viola, Cello
 Kommentar: Den första stråkkvartetten är ett konceptuellt verk som fortsatte att vidareutveckla mina idéer om minmalism. Som i detta fall spelas hela kvartetten bara på öppna strängar (och de flesta av dem omstämda).
 Uruppförande: Ej uppförd
 Partitur: Notexempel (pdf)
Navigera: VERK >> ENSEMBLE >> Stråkkvartett
Skriv en kommentar
IN ENGLISH