Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Uti Stockholm
 År: 2007
 Durata: 1 min.
 Besättning: för Manskör
Tenor 1, Tenor 2, Bas 1, Bas 2
TTBB
 Författare: Ingrid Eriksson
 Kommentar: Den här folkvisan hittade jag av en slump i ungdomsboken "Uti Stockholm vill jag vara" av Gunborg Wildh.
 Kommentar: Folkvisa efter Ingrid Eriksson, Herrängen upptecknad av Håkan Fernquist
 Uruppförande: Ej uppförd
 MP3: Uti Stockholm (mp3)
 Partitur: Uti Stockholm (pdf)
 Tillägnad: Till Stockholms Studentsångare
Navigera: VERK >> KÖR >> Manskör a cappella
Skriv en kommentar
IN ENGLISH