Tomas Friberg - composer

HOME INFO UNIVERSE
WORKS DESKTOP PÅ SVENSKA
 
 Title: Canon in 7/8 for three vibraphones
 Former title: The abstract word
 Year: 1993
 Duration: 7
 Setting: for three percussionists
Vibraphone 1, Vibraphone 2, Vibraphone 3
 Comment: Originally written for three unspecified but similar instruments. Finally I settled for three vibes since they seem to do it best. It was also intended as a ballet for three dancers moving to the three parts of the canon
 Performance: Not performed
 MP3: Canon for 3 vibraphones (mp3)
 Score: Canon for 3 vibraphones (pdf)
NavigateWORKS >> PERCUSSION >> Percussion
Comment by Kjerstin och Lennart (2009-02-01 20:52:03)


Äntligen kom jag nu på söndagkvällen på att vi skulle lyssna på din musik. Mycket trevligt och njutbart. Hoppas många hittar din hemsida. Hälsa familjen och allt gott från oss
Make a comment
På SVENSKA