Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Karyōbinga
 Undertitel: - för trombon och piano
 Durata: ca 7'30
 Besättning: Trombon, Pf
 Uruppförande: Ej framförd
 MP3: Karyōbinga (mp3)
 Partitur: Karyōbinga (pdf)

Skriv en kommentar
IN ENGLISH