Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Anapestic music
 Undertitel: - a iamb session for 4 trumpets
 Durata: ca 3'30
 Besättning: Trumpetkvartett ( 4 trumpeter i Bb)
 Uruppförande: Ej framförd
 MP3: Anapestic music (mp3)
 Partitur: Anapestic music (pdf)

Skriv en kommentar
IN ENGLISH