Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Uguisu variations för klarinett (A), gitarr och Piano vänster hand
 Durata: ca 5 min.
 Besättning: Kl, Guit, Pf vänster hand
 Kommentar: Tillägnad Rosetta Art & Music Collective, Japan
 Uruppförande: 2023-03-25, Kyoto, Japan. Rosetta Art & Music Collective
 MP3: Uguisu variations (mp3)
 Partitur: Uguisu variations (pdf)
Skriv en kommentar
IN ENGLISH