Tomas Friberg - composer

HOME INFO UNIVERSE
WORKS DESKTOP PÅ SVENSKA
 
 Title: In limbo
 Subtitle: - for two trombones
 Year: 2021
 Duration: 6 min.
 Setting: Trombone & Bass trombone
 Comment: A trombone duet
 Performed: Not performed
 MP3: In limbo (mp3)
 Score: In limbo (pdf)
Make a comment
På SVENSKA