Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: In limbo
 Undertitel: - för två tromboner
 År: 2021
 Durata: 6 min.
 Besättning: Trombon & Bastrombon
 Uruppförande: Ej framförd
 MP3: In limbo (mp3)
 Partitur: In limbo (pdf)

Skriv en kommentar
IN ENGLISH