Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Three short walks - for two clarinets
 Durata: ca 8 min.
 Besättning: 2 clarinets in Bb or clarinet in Bb and bass clarinet (Bb)
 Kommentar: 1. City promenade
2. Countryside ramble
3. Beachside stroll
 Uruppförande: Ej framförd
 MP3: Three short walks (mp3)
 Partitur: Three short walks (pdf)

Skriv en kommentar
IN ENGLISH