Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH

TANGENTINSTRUMENT

STRÅKAR

BLÅSARE

KNÄPPINSTRUMENT

SLAGVERK

ENSEMBLE

6 instrument

Blåskvintett

Brassoktett

Brassextett

Brasskvintett

Knäppinstrument och blåsinstrument

Piano och 2 blåsare

Stråkkvartett

ORKESTER

KONSERTER

ELEKTROAKUSTISK MUSIK

RÖST

KÖR

MUSIKDRAMATIK