Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: A war elegy - on a ukrainian folk melody
 År: 2024
 Durata: ca 4 min.
 Besättning: Klarinett i A och Piano
 Kommentar: Folkmelodin förekommer i pjäsen "Forest song" av Lesja Ukrainka.
 Uruppförande: Ej framförd
 MP3: A war elegy (mp3)
 Partitur: A war elegy (pdf)

Skriv en kommentar
IN ENGLISH