Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Conversations with Crusell - for solo clarinet
 År: 2023
 Durata: ca 3 min.
 Uruppförande: 18th April 2024, Estonian Centre of Contemporary Music (Tallinn), Vittoria Ecclesia (Klarinett)
 MP3: Conversations with Crusell (mp3)
 Partitur: Conversations with Crusell (pdf)
Skriv en kommentar
IN ENGLISH