Tomas Friberg - tonsättare

START INFO UNIVERSUM
VERK DESKTOP IN ENGLISH
 
 Titel: Saxofonkvartett nr 3 för saxofonkvartett och band (eller sopran solo)
 Undertitel: Dulce et decorum est
 Durata: 15 min.
 Besättning: SATBar
 Kommentar: Kan framföras med förinspelat band eller med solo sopran live. Text ur Horatius Oden III.
 Uruppförande: Ej framförd
 MP3: Saxofonkvartett nr 3 (mp3)
 Partitur: Saxofonkvartett nr 3 (pdf)
Skriv en kommentar
IN ENGLISH