Tomas Friberg - composer

HOME INFO UNIVERSE
WORKS DESKTOP PÅ SVENSKA
 
 Title: Five Söderbergsongs for baryton and piano
 Year: 2019
 Duration: 13 min.
 Setting: Baryton and piano
 Author: Hjalmar Söderberg
 Comment: 1. Långfredag 2. Det mörknar över vägen 3. Ensam 4. Världsstyrelsen 5 Mätt av lust och matt av plåga. Text in Swedish.
 Comment: The music also contains chord names
 Performed: Not performed
 MP3: Five Söderbergsongs (mp3)
 Score: Five Söderbergsongs (pdf)
 Dedicated: Magnus Billström
Make a comment
På SVENSKA