Tomas Friberg

composer

HOME
INFO
UNIVERSE
WORKS
MOBILE
PÅ SVENSKA
Recently added
1.Scherzo
2.Karyōbinga
3.Anapestic music
4.The Voice of Akiko Yosano - for Shō and Narration
5.Uguisu variations
6.Saxophone quartet no 3
7.Efter sista vätebomben
8.Marias väntan
9.In limbo
10.Three nocturnal songs
11.Sententiae
12.And I for sorrow sung
13.Trio scontroso
14.Two Klezmer Etudes
15.Five Söderbergsongs
 
 Title: Five Söderbergsongs for baryton and piano
 Year: 2019
 Duration: 13 min.
 Setting: Baryton and piano
 Author: Hjalmar Söderberg
 Comments: The music also contains chord names
 Comments: 1. Långfredag 2. Det mörknar över vägen 3. Ensam 4. Världsstyrelsen 5 Mätt av lust och matt av plåga. Text in Swedish.
 First performed: First performed 11:e November 2021. Magnus Billström (baritone) & Michael Kongstad (piano). Thielska Galleriet, Stockholm
 Download mp3: Five Söderbergsongs (mp3)
 Download score: Five Söderbergsongs (pdf)
 Dedicated to: Magnus Billström
Comment by Magnus (16. 06. 2022 21:08:29)
Fem Söderbergsånger

Sångerna uruppfördes på Thielska Galleriet den 11 november 2021. Det vet jag för jag var där. Och sjöng!

Make a comment

På Svenska